BAĞIŞLAR

Şirketimiz’in 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde yapmış olduğu bağış ve yardım tutarı 18.450 TL’dır. (31.12.2011 : 11.020 TL )