DÜNDEN YARINA

İLK DAMPERİN ÜRETİLDİĞİ GÜN HEDEF DE KONMUŞTU: BÖLGESEL MARKA OLMAK

28 YIL ÖNCE İLK DAMPERİNİ ÜRETEREK FAALİYETE BAŞLAYAN KATMERCİLER, BUGÜN BÖLGESEL BİR MARKA OLMAK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR. HALKA AÇIK VE KURUMSALLAŞMIŞ BİR ŞİRKET OLARAK, HEDEFE ULAŞMAK İÇİN TÜM ÇALIŞANLAR BU HEDEFE ODAKLANIYOR.

 

MEHMET KATMERCİ/ Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye yeni yeni dışa açılmaktaydı. Bir yandan, liberal ekonomik sisteme geçişin sancıları yaşanıyordu, öte yandan sanayi günümüzle kıyaslandığında çok gerilerdeydi. Kurumsallık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, Ar-Ge’ye yatırım, inovasyon, insan kaynakları gibi kavramlardan pek az kişinin haberi vardı. İhracat rakamları çok düşük, bırakın dünyada bölgede bilinen Türk markası sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdı.

 

İLK DAMPERÜRETİM HATTINDA

İşte böylesi bir dönemde, 1984’te ‘Katmerciler Profil’ adıyla atıldı Katmerciler’in temelleri… Damper üretimiyle işe başladı şirket… İlk damper üretim hattından 1985’te indi. İlk iki yılda hızlı bir dönüşüm yaşadı Katmerciler, damperden itfaiye ekipmanı üretimine geçiş o günün koşulları dikkate alındığında çok hızlı olmuştu. Bu gelişme, şirketin gelecekteki vizyonunun ilk ipuçlarını da veriyordu. Esnek üretim anlayışıyla katma değeri yüksek niş segmentlere yoğunlaşmak!

 

BÜYÜMEYE TESİSLER YETMİYOR

Yol 1993’tü… Bu vizyon sayesinde Katmerciler artık tesisine sığmıyordu. Üretim kapasitesini artırabilmek için geniş bir alana ihtiyaç vardı. İzmir ekonomisi durgunluk içindeyken önemli bir yatırım gerçekleştirdi Katmerciler. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 14.500 metrekare arsa üzerinde, 3.200 metrekare kapalı alana sahip yeni tesis hizmete girdi. Ama bu tesis de Katmerciler’in hızlı büyüme trendine ancak üç yıl yetebildi! 1996 yılında kapalı alan 6.500 metrekareye çıkarıldı.

 

İLK İHRACAT JAPONYA’YA

Bu süreç içerisinde Katmerciler’in esnek üretim anlayışı meyvelerini veriyordu. 1994 yılında çöp araçları kasası üretimine başlanmasının ardından artık ihracata yönelik çalışmalar da hız kazandı. Çok beklemek gerekmedi; Katmerciler ilk ihracatını 1998 yılında Japonya’ya yaptı.

 

MEHMET KATMERCİ/ Yönetim Kurulu Başkanı

 

2000’li yıllar büyük bir krizle birlikte gelmişti. Bir yandan Marmara Depremi, öte yandan 2001 finansal krizi Türk ekonomisinin belini bükmüştü. Pazarlama stratejisinde hızla bir değişim yapıp küresel piyasalara açılmak, yani ihracata ağırlık vermek gerekiyordu. İşte Katmerciler’in tarihindeki en önemli dönüşüm bu süreçte yaşandı. Önce Irak ve Ortadoğu pazarına yöneldi şirket, ardından Cezayir ve Mısır’a ilk ihracatlar gerçekleşti. 2004 ürün gamına yeni bir segmentin eklenmesini müjdeledi. Araç kurtarma ekipmanı üretimine geçişle birlikte Katmerciler sektöründe önemli bir adım daha atmış oldu. Şirketin artık yeni bir müşterisi vardı; 2006 yılında Savunma Bakanlığı’na 195 ekipman satışı gerçekleşti.

 

HALKA ARZLA YEPYENİ BİR ATILIM

Halka arz, sadece bir finansman modeli anlamına gelmiyordu Katmerciler için… Kurumsallaşmanın, riski ve kârı paydaşlarla ortaklaşa, sürdürülebilir büyümeyi garantiye almanın, şeffaf, etik ve hesap verebilir bir şirket olmanın olmazsa olmazıydı bu adım. Ve iki ilke birden imza atarak gerçekleştirildi halka açılma… Bonus hisse ve geri alım garantisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda ‘ilk’ler olarak tarihe geçti. Katmerciler, 2010 yılının son çeyreğinde halka açıldıktan kısa süre sonra yüzde 100 bedelsiz hisse vererek İMKB’de nasıl bir yol çizeceğinin ipuçlarını vermiş oldu. Katmerciler halka açlıdığı günden bu yana yatırımcı ilişkilerine verdiği önem ve özenle de dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Yatırımcı İlişkileri Birimi paydaşları her gelişmeden haberdar ediyor, finansal verilere ilişkin detaylı açıklamalarla hisse sahiplerini bilgilendiriyor.

 

HEDEF ODAKLI ULUSLARARASI ORTAKLIK

Artık sırada küresel marka olma nihai hedefi doğrultusunda atılacak bir adım daha vardı. Şirket yönetiminin stratejik ürün olarak gördüğü ve bölgesel marka olma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak itfaiye ekipmanları üretimini güçlendirmek, know-how transfer etmek bu segmentteki ürün gamını genişletmeye yönelik olarak bir ortaklık gündeme geldi. Bu alanda küresel bir aktör olan Fransız Gimaex International ile yapılan ortak yatırımla 2011 yılında GimKat kuruldu. 6 milyon dolarlık yatırımla kurulan yeni şirket, Katmerciler’in mevcut binasının yanında yer alan, 10.000 metrekare kapalı olmak üzere 17.052 metrekarelik alanda kurulu fabrikada üretim yapıyor.

 

41 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Bugün 30’u aşkın ürün gamı ve binin üzerinde tasarımıyla geniş bir ürün portföyüne sahip bulunan Katmerciler, agresif pazarlama stratejisi ve gerçekçi büyüme vizyonuyla bölgesel marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. 2012 yılı itibarıyla 41 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, pazar seçeneklerini artırırken, katma değerli ürün ihracatıyla ihracat gelirlerinde de önemli artışlar elde ediyor.