GÖSTERGELER

2012’DE HER KALEMDE BAŞARILI BİR PERFORMANS

 

KONSOLIDE GELIRLER

153.1 milyon TL

 

NET KAR

9.3 milyon TL

 

İHRACAT 137.7 milyon TL

 

ÖZKAYNAKLAR

40.3 milyon TL

 

AKTIF BÜYÜKLÜK

153 milyon TL

 

KATMERCİLER’İN 5 YILLIK ÖZET MALİ PERFORMANS TABLOSU

 

(Milyon TL) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Değişim
(2012-2007)
Gelir 26,20 36,02 66,50 61,70 85,70 153,11 % 484
Faaliyet Kârı 1,23 3,91 7,14 10,41 8,06 13,63 %1008
Net Kâr 0,90 1,60 4,90 7,90 2,40 9,30 %933
İhracat (Milyon USD) 10,05 10,76 19,52 16,90 32,05 73,59 %632
Özkaynak 4,34 5,96 11,19 26,47 29,89 40,32 %829
Aktif Büyüklük 17,96 32,12 42,04 56,55 118,11 152,96 %752