KURUMSAL BAKIŞ

MEHMET KATMERCİ/ Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET KATMERCİ / İCRA KURULU BAŞKANI

 

HIZLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ARTIK YAPISAL BİR ÖZELLİĞİMİZ

 

Bir firmanın yöneticisi için hedefleri tutturmak büyük bir mutluluktur. Beş yıldır, önümüze koyduğumuz tüm finansal hedeflere ulaşıyor, hatta aşıyor olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılarımızı tüm paydaşlarımıza faaliyet raporlarımızda en şeffaf biçimiyle açıklıyor olabilmek daha da büyük bir mutluluk veriyor bize. Biz sadece kendimize bir söz vermedik zira… Biz yönetim olarak aldığımız kararları yerine getirmek, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için tek bir vücut olup çalıştık. Hedeflerimiz büyüktü, ama ayakları yere basan hedeflerdi. Ve hepsi gerçek oldu.

 

HER GÖSTERGEDE BÜYÜK ARTIŞ

2007-2012 yılları arasında geçen beş yıllık dönemde Katmerciler kurumsal performansını etkileyici bir şekilde artırırken, bu başarı mali sonuçlara da yansıdı. Kasım 2010 tarihinde halka açılan firmamız, 2007’den itibaren dış denetimden geçen konsolide yıllık mali sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, temel bilanço kalemlerinde beş yılda çok büyük artışlar yakaladı. 2007 yılında 26.2 milyon lira olan gelirleri 2012’de 153.1 milyon liraya çıkarma başarısını gösterdik. 2007 yılında faaliyet kârımız 1.23 milyon TL’ydi, 2012 sonunda 13.63 milyon TL’lik bir faaliyet kârına ulaştık. 2007-2012 yılları arasındaki beş yıllık dönemde şirketin özkaynaklarının ve aktif büyüklüğünün de yaklaşık sekiz katına çıkacağı tahmin ediyorduk. Katmerciler’in 2007 yılı sonunda 4.34 milyon lira olan özkaynakları 2012 yılında 40.32 milyon liraya yükseldi. Yani hedeflerimizin de üzerine çıktık. Aktif büyüklükte ise 2007’de 17.96 milyon lira seviyesindeydik, 2012 sonu itibarıyla bu rakam 152.96 milyon lira

 Bu beş yıllık süreç gösteriyor ki, Katmerciler’in hızlı büyümesi rastlantısal ya da dönemsel bir olgu değil, biz bu göz kamaştırıcı büyüme sürecini sürdürülebilir yapısal bir yetenek haline getirme başarısını göstermişiz.

 

İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR

2007 yılında 13 milyon lira olan ihracatını 2012’de 137.7 milyon liraya taşıyan şirketimiz böylelikle toplam gelirler içinde ihracatın payını yüzde 91’e ulaştırdı. Şirketin ihracat gelirlerindeki artış beş yıllık süreçte ortalama yüzde 50 civarında oldu. Bu aynı zamanda şirketimizin bölgesel marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi… Hedefimiz sağlıklı, istikrarlı ve kârlı büyüme demiştik. Beş yıldır bu hedefimizden şaşmadan yolumuza devam ediyoruz. Bölgesel bir marka olma hedefimiz doğrultusunda güvenle ilerliyoruz.

Beş yılın toplamını dikkate aldığımızda yıllık ortalama büyüme oranımız yüzde 40 civarında... 2012 yılında ise yüzde 20 olan büyüme hedefimizin çok üzerine çıkarak yüzde 79’luk bir büyüme oranı yakaladık. Bu başarıda yıllık ortalama yüzde 50’ye yaklaşan ihracat gelirlerindeki artışın katkısı çok büyük. Uluslararası ölçekte büyüme ve araç üstü ekipman sektöründe bölgesel bir marka haline gelme hedefimiz doğrultusunda ihracata büyük önem veriyoruz. 41 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak sektörümüzü ve ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.

 

BEŞ YILDA BEŞ KAT BÜYÜME

Beş yılda beş kat büyürken, faaliyet kârımızı 10 kat, ihracatımızı 10 kattan fazla, özkaynaklarımızı sekiz kattan fazla, aktif büyüklüğümüzü ise tam 7.5 kat artırdık. Böylesi bir performans çok az şirkete kısmet olur. Bu başarıda emeği geçen herkese ve bize güvenen yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.

Halka açık bir şirket olarak hissedar ve yatırımcılarımıza karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bu nedenle sadece büyümeye değil kârlı büyümeye odaklanıyoruz. Yatırımcı ve hissedarlarımıza her yıl en iyi bilançoyu sunmaya gayret ediyoruz. Uluslararası ölçekte büyüme, araç üstü ekipman sektöründe bölgesel bir marka haline gelme, özellikle Afrika ve Ortadoğu itfaiye ve çöp kamyonu pazarında hakim şirket olma stratejik hedeflerimize uygun olarak sürdürdüğümüz çalışmaların meyvelerini topluyoruz.

2013 Mart ayında Milli Savunma Bakanlığı’ndan aldığımız Tesis Güvenlik Belgesi ile savunma sanayii ihalelerine katılma imkânı sağlamış olmamız, bizim için yeni ve önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Hedefimiz, sağlıklı, kârlı ve istikrarlı büyüme trendini devam ettirerek ülkemiz için değer yaratırken yatırımcılarımız için daha kârlı ve verimli bir şirket haline gelebilmek.