ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

MEHMET KATMERCİ/ Yönetim Kurulu Başkanı

Esas Sermaye : 25.000.000 TL Ödenmiş Sermaye : 25.000.000 TL

 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, yüzde 58,11 hisse oranı ile İsmail Katmerci hakim pay sahibi konumundadır.

 

Hisse senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası II. Ulusal Pazar’da işlem gören şirketimiz paylarının 1 lotu 01.01.2012 - 31.12.2012 döneminde en düşük 2,60 TL’den en yüksek 4,04 TL’den işlem görmüştür. Şirketimiz paylarının 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

 

 

ORTAKLAR HİSSE TUTARI (TL) HİSSE ORANI (%)
İsmail Katmerci 14.528.333.40 58.11
Halka Açık Kısım 6.071.666.60 24.29
Diğer 4.400.000.00 17.60
Genel Toplam 25.000.000.00 100.00