PERSPEKTİF

GERÇEKÇİ HEDEFLERLE BÖLGESEL MARKA OLMA YOLUNDA KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ

İsmail Katmerci, Katmerci Profil’i kurduğu gün bir hayal de kurmuştu, gün gelecek Katmerciler markası, dünyanın pek çok ülkesinde bilinen bir marka olacak, firmanın ürünleri sadece Türkiye’de değil, dünyada da gündelik hayatı kolaylaştıracak, hayat kalitesini yükseltecekti. Bugün Katmerciler’in ürünleri Türkiye dahil dünyanın 42 ülkesinde hizmet veriyor. Katmerciler markası bölgesel marka olma yolunda son hızla ilerliyor. Beş yılda beş kat büyüyen bir firma olarak Katmerciler, ayakları yere basan hayallerini gerçek kılmaya devam ediyor.

 

DOĞRU STRATEJİ, DOĞRU YAPILANMA

Hayal kurmak güzeldir, ama onu gerçek kılmak çok zor! Katmerciler, bunun bilinciyle; makul hedeflerle adım adım o hayali gerçekleştirmeyi amaçlayarak, yani vizyona uygun misyonla hareket ederek çıktı yola… Öncelikle doğru stratejiler saptandı, ardından bu niş sektörde olmazsa olmaz Ar-Ge yatırımları ve geniş ürün segmentasyonuna yönelik çalışmalara hız verildi. Ne kadar geniş bir ürün gamınız olsa da kalite olmadıkça bu bir hiçti, Katmerciler için kalite vazgeçilmez bir kıstas olarak üretimin her aşamasında nirengi noktası oldu. Kaliteli ve geniş ürün gamı da bir firmanın sürdürülebilir büyümesini yakalamak için yeterli değildi. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında pazarı büyütmenin yolu agresif pazarlama yeteneğini geliştirmekti. Bugün Katmerciler, tüm bu stratejik hedeflerine ulaşmış bir firma…

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İSTİKRAR

Katmerciler, büyük hedefleri olan her firma gibi halka açılmadan bölgesel marka olamayacağı bilinciyle İMKB’ye girerken, amaç sadece finansman sağlamak değil, küresel kurumsal yönetim ilkeleriyle sürdürülebilir büyümeyi yakalayan bir firma yapısına kavuşmaktı. Son beş yıl içinde beş kat büyürken, Katmerciler ulusal sınırların ötesinde bir büyüme stratejisi geliştirmenin meyvelerini topladı. Büyüme sürecinde toplam gelirlerde ihracatın payı sürekli bir artış sergiledi. Başta Ortadoğu, Balkanlar, Avrasya olmak üzere marka bilinirliği de ihracatttaki artışa paralel olarak gelişti. Hedeflere adım adım varma vizyonunun bir göstergesi olarak bölgesel marka olma sürecinin son aşamasına geldiği tespitiyle hareket eden Katmerciler, önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte yatay ve dikey büyümesine devam edecek. Geniş ürün portföyüyle ihracat yapılan ülke sayısını paralel olarak artıran Katmerciler’in uzun vadeli hedefi ise bir dünya markası olmak…