SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI

SATIŞLAR (TL) 1 Ocak 2012
31Aralık 2012
1 Ocak 2011
31Aralık 2011
Çöp Kasası + Çöp Ekipmanı 31.822.309 20.627.758
İtfaiye Ekipmanı + İtfaiye Kamyonu 14.098.975 17.748.467
Damper Kasa 15.244.865 3.060.506
Kanal Açma Aracı + Ekipmanı 3.293.409 3.730.741
Vidanjör Kamyonu + Ekipmanı 6.148.245 3.633.897
Su ve Akaryakıt Tankeri + Ekipmanı 16.052.989 3.446.956
Yol Süpürme + Ekipmanı 12.131.437 2.902.902
ToplumsalOlaylara Müdehale Aracı 5.273.507 3.640.000
Zırhlı Müdehale Ekipleri - 2.616.000
Kurtarma Aracı + Ekipmanı 5.597.263 6.685.509
Hooklift Aracı + Ekipmanı - 1.823.884
Low-bed 2.664.470 -
Mobil Bakım 3.628.918 -
Platform 6.106.392 -
Diğer 31.052.554 15.787.346
Toplam Satış Geliri 153.115.333 85.703.966
Satış Maliyeti 121.383.149 66.510.819
Bürüt Satış Kârı 31.732.184 19.193.147
Faaliyet Giderleri 18.100.314 11.135.712
Faaliyet Kârı 13.987.225 8.057.435
Favök 14.987.225 8.572.400
Net Satış Kârı 9.271.174 2.398.607

 

Alternate Text

 

• Şirketin 31.12.2012 itibarıyla toplam aktifleri bir önceki yıla göre yüzde 30’luk artış göstererek 152.957.966 TL’sına ulaşmıştır.

• Şirketin 2012 yılı satış gelirlerinde yüzde 79’luk gelişme kaydedilmiş olup, 2011 yılında toplam gelirlerinde yüzde 65 olan ihracatın payı 2012 yılında yüzde 90’a yükselmiştir.

• Şirketin 31.12.2012 itibarıyla öz varlıkları 40.323.850 TL’sına ulaşmış olup, bir önceki yıla göre yüzde 35’lik artış gerçekleşmiştir. 2012 yılında faaliyet kâr marjı yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 31.12.2012 tarihi itibarıyla cari oranı 1,29 olup net işletme sermayesi 27.660.128 TL gerçekleşmiştir.

 

Özet Sonuçlar (TL)

 

  31.12.2012 31.12.2011
Satış Geliri - Net 153.115.333 85.703.966
İhracat Geliri 137.695.365 55.646.304
Faalitey Kâri 13.631.870 8.057.435
Faaliyet Kâr Marjı 9% 9%
Vergi Öncesi Kâr 12.470.321 3.692.529
Net Kâr 9.271.174 2.398.607
Net Kâr Marjı 6% 6%
Dönen Varlıklar 122.899.156 91.938.485
Duran Varlıklar 30.058.810 26.173.500
Aktif Büyüklüğü 152.957.966 118.111.985
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 95.239.028 75.537.711
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 17.395.088 12.682.603
Öz Varlıklar 40.323.850 29.891.671
Finansal Borçlar 62.515.855 39.375.601
Yatırım Harcamaları 802.179 4.393.107