ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 1.2 çerçevesinde hazırlanan 25.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ‘Bilgilendirme Politikası’na yıllık faaliyet raporu ve şirket web sitesi www.katmerciler.com.tr adresinden de erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.