ŞİRKET'İN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ

2012 yılında otomotiv ana sanayi ihracatı 10.7 milyar USD, şirketimizin de dâhil olduğu yan sanayi ihracatı 8,2 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 18,9 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2011 yılına göre ana sanayi ihracatı yüzde 10, yan sanayi ihracatı ise yüzde 2 oranında azalmıştır. Sanayinin toplam ihracatı 2011 yılına göre yüzde 7 oranında azalmıştır. (TİM) Şirketimiz’in içinde bulunduğu araç üstü ekipman sektörü, otomotiv yan sanayiinin alt sektörü olarak değerlendirilmektedir. Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış rakamları istatistiksel olarak otomotiv yan sanayi rakamları içerisine dâhil edilmektedir.

 

OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI
USD
  1 Ocak - 31 Aralık 2012 1 Ocak - 31 Aralık 2011
Türkiye 8.271.637.583 8.457.193.003
Katmerciler 73.589.327 32.046.561
Katmerciler’in payı % 0,88 % 0,38