BAŞKANDAN

MEHMET KATMERCİ/ Yönetim Kurulu Başkanı

İSMAİL KATMERCİ / YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

BÖLGESEL MARKA OLMA HEDEFİMİZE ADIM ADIM ULAŞIYORUZ

 

Her şirketin hedefleri, her şirket patronunun ve yöneticilerinin hayalleri vardır. Hayallerin hedefe, hedeflerin gerçeklere dönüşmesi içinse o şirketin hedeflere uygun bir yapıya, yeteneğe sahip olması gerekir. Şirketin temellerini doğru atamaz, hedefe giden yoldaki virajları doğru alamazsanız, hayaller hayalkırıklığına dönüşür. Biz bu bakış açısıyla 28 yıl önce zorlu bir yolculuğa çıktık. Araç üstü ekipman sektörüne geçme kararını uzun bir araştırma sürecinin neticesinde aldık. Araç üstü ekipman üretim sanayiinin Türkiye’de eksikliği hissedilen, hızla büyüme potansiyeline sahip bakir bir alan olduğunu görmüştük. Bu tespitten hareketle fizibilite çalışmalarımızı yaptık ve bu sektöre girdik. Sektörde faaliyete başladığımız günden itibaran hep bir hedefimiz oldu. Katmerciler, önce yurtiçinde sektörünün lideri olacak, bu süreç içerisinde hem yurtiçi pazara üretim yapacak hem de iharacat odaklı bir firma olarak gelişimini sürdürücekti.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR HIZLI BÜYÜME PERSPEKTİFİ

Sürekli büyüme vizyonunu Ar-Ge ve pazarlama faaliyetlerimizle destekleyerek her yıl hedefimize doğru önemli adımlar attık. 1987 yılında itfaiye ekipmanı üretimine başladık. 1993 yılında üretim tesislerimizi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdık. 1994 yılında çöp ekipmanını ürün gamımıza ekledik. 1998 yılında Japonya ile ilk ihracatımıza başladık ve zamanla Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafya üzerinde ihracat hacmimizi genişlettik. 2001 yılında Irak ile Ortadoğu pazarına, 2002 yılında Cezayir ve Mısır ile Afrika pazarına giriş yaptık. 2004’te araç kurtarma ekipmanı üretimine başladık. 2006’da Savunma Bakanlığı’na 195 adet ekipman teslim ettik. Son olarak Rusya’yı da ihracat portföyümüze dahil ederek 41 ülkeye ihracat yapan bir şirket olduk. Kasım 2010 tarihinde ise şirketimizin yüzde 24’ünü halka açarak, hem kurumsal tarihimizde, hem sektörün tarihinde yeni bir sayfa açtık, bir ilke imza attık.

 

YENİLİKÇİLİK VE GENİŞ ÜRÜN GAMI

Tüm projeksiyonlarımız şirketi daha iyi seviyelere çıkarmak yönünde. Öncü ve yenilikçi yaklaşımımız doğrultusunda, ileri teknolojinin sunduğu imkânları üretim süreçlerimize en üst düzeyde aktararak ürün gamımızı genişletmeyi, ürün ve hizmet kalitemizi daha da artırmayı, yurtiçi pazarın yanı sıra ihracat yaptığımız ülkelerdeki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. İtfaiye ekipmanı üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Fransız Gimaex International ile, merkezi İzmir’de olacak, eşit pay sahipliğinde yeni bir şirket kurulması yönünde görüşmelerimiz anlaşmayla sonuçlandı. Şubat 2012 tarihinden itibaren üretime geçen ve GimKat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını alan yeni şirketimiz, özellikle yurtdışı pazara yönelik katma değeri yüksek itfaiye araç ve ekipmanı üretimi yapacak ve temel hedefi uluslararası pazarlar olacak. Bundan sonraki dönemde de yeni yatırımlarla birlikte ihracat hacmimizi artırmayı planlıyoruz. Satış hacmimizin artışına ve büyümemize paralel olarak teknoloji yatırımlarımızda da artış yapmayı öngörüyoruz.

 

MARKALAŞMA SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Artık kurumsal kimliğimizle, marka bilinirliğimizle, binin üzerinde araç üstü ekipman gamımızla, esnek üretim kabiliyetimiz ve Ar-Ge gücümüzle, güçlü pazarlama ekibimizle hayalimizi gerçek kılmaya çok yakınız. İhracattaki başarımızı bir nicel unsur olarak görmedik hiçbir zaman. Bizim için 41 ülkeye ihracat yapmak, aynı zamanda sürdürülebilir bir marka projesini hayata geçirmekti. Bölgesel pazar analizlerimizi yaparken çevre ülkelerin taleplerini analiz etmekle kalmadık, bu pazarlarda kalıcı olmak için kaliteden ve satış sonrası hizmetten asla ödün vermedik. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tuttuk. Biliyorduk ki, her ülkeye yaptığımız ihracat, o ülkede yaşam kalitesini yükseltecek, bir iz bırakacak. Artık bölge ülkelerinde pek çok kamu kurumu ve özel sektör şirketi Katmerciler’i tanıyor. Tüm siparişlerine yanıt verecek, kalite standardı yüksek ürünleri, belirlenen tarihte teslim edeceğimizi biliyor. Yıllar boyunca adım adım ilerlediğimiz hedefimize ulaşmak üzere olduğumuzu biliyor ve kalite standartlarımızı daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz. 2013’te hem ihracat yaptığımız ülke sayısı hem de ürün kalemleri daha da çeşitlenmiş olacak. 2015’e geldiğimizde ise artık çok rahat “Katmerciler araç üstü ekipman sektöründe bölgenin en güçlü markasıdır” diyebileceğiz. Ve yeni bir hedefe doğru yola çıkacağız, bölgesel marka olmaktan küresel marka olmaya doğru adım adım yeni bir yolculuğa… Çalışanlarımızla, paydaşlarımızla omuz omuza!..