DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Katmerciler 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.