KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin esas faaliyet alanları ve Ana Ortaklığın şirketlere iştirak oranları aşağıdaki gibidir:


Grubub Ortaklık Payı (%)
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Faaliyet Konusu 31Aralık 2012 31 Aralık 2011
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boyama İşçiliği 93,33 93,33
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal
Makine San. ve Tic.A.Ş.
Kaynak İşçiliği 95,67 95,67
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Araç Üstü
Ekipman üretimi
49,99 49,99

 

Konsolidasyon ana ortaklık olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Konsolidasyona dâhil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana Ortaklığın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.