TEKNOLOJİ

52 TEKNOLOJİSİYLE GÖKDELEN YANGINLARINA ETKİN MÜDAHELE

MEHMET KATMERCİ/ Yönetim Kurulu Başkanı

Katmerciler ile Gimaex International ortaklığınde kurulan ve Şubat 2012 tarihinde faaliyete geçen GimKat, itfaiye ekipmanlarında uzmanlaşmaya yönelik sinerjisiyle toplumsal hayata önemli katkılar sunuyor. Özellikle büyükşehirlerde hızla artan yüksek katlı binalar ve gökdelenlerdeki yangın riskine karşı son derece etkin bir teknoloji olan ‘One-seven’, artık ülkemizde de yangınlardan kaynaklanacak can ve mal kaybını önemli ölçüde azaltacak. Temmuz ayında böylesi bir tehlikeyle karşı karşıya kalınmış, İstanbul’da korkutucu bir gökdelen yangını yaşanmıştı. Gökdelenin kendi sisteminde en küçük bir sorun yaşanması halinde tam bir felakete dönüşebilirdi. Dolayısıyla yangın ucuz atlatılmış oldu. Ardından iki boya fabrikasında çıkan yangın, büyük maddi kayıplara yol açtı ve zorlukla söndürülebildi. Uzun süreli ve güçlü yangınlarda binaların esas çökme nedeni aşırı ısınmadır. New York’taki İkiz Kuleler’de yaşanan 11 Eylül saldırısı sonucu olan da budur. Dolayısıyla, binayı ayakta tutmak için sürekli soğutma işlemi yapılması gerekir. Bunun için dışarıdan, yüksek metrajlı merdivene sahip olan ve çok yükseğe köpük veya su pompalayabilecek özellikte itfaiye araçlarına ihtiyaç vardır. Bu sağlanamadığında ve yangın binayı sardığında birkaç saat içerisinde çökme meydana gelebilir. Binanın zamanında boşaltılamaması halinde, yüksek katlarda kalanların kurtarılması mümkün olamayabilir ve büyük can kayıpları ortaya çıkabilir. Gökdelen yangınlarında; bina yangın güvenlik sistemi devreye girip iyi bir şekilde çalışsa ve bina yapımında kullanılan malzemeler yönetmeliklere uygun olsa dahi, muhtemel bir yangında maalesef yetersiz kalıyor. Günümüzde sadece İstanbul’da 140-265 metre arası 35 gökdelen bulunuyor. 30’a yakınının da yapımı devam ediyor. Büyük kentlerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin hemen her kentinde gökdelenler yükseliyor ve sayıları hızla artıyor. Yarın bir başka gökdelende yangın çıktığında sadece bina güvenlik sistemine güvenmek ne kadar güven verebilir? Örneğin, 250 metrelik bir binada yangın çıksa, yangın güvenlik sisteminde bir sorun olsa veya çalışsa dahi yeterli gelmese, dışarıdan neyle müdahale edilebilecek? Türkiye’de belediyelerimizin ellerinde bu tür yangınlara müdahale imkânı verecek itfaiye aracı sayısı, ne yazık ki çok sınırlı. Türkiye’de gökdelen bulunan her kentin, hatta her ilçe belediyesinin, günün ihtiyaçlarına uygun olarak, gökdelenlere dışarıdan müdahale imkânı verecek itfaiye araçlarına sahip olması, bir gereklilik olmaktan öte bir zorunluluk durumunda. Mevcut araç parklarıyla, itfaiyelerimizin, 50 metreden yüksek binalardaki yangınlara müdahalede imkânları çok sınırlı. 200 metrenin üzerindekilere müdahale şansları ise neredeyse hiç yok. Katmerciler’in 8. İtfaiye Sporları Dünya Şampiyonası’nda da tanıttığı hava basınçlı köpüklü söndürme sistemine dayalı teknoloji, yüksek katlı binalarda meydana gelen yangınlara müdahalede, teknolojinin sunduğu en ileri çözüm olma özelliği taşıyor. One-seven, sulu sistemle söndürülmesi zor ve daha riskli olan her türlü yangında çok daha etkili... One-seven teknolojisine sahip itfaiye araçlarıyla, köpüğü 250 metre yükseğe kadar basabilmek mümkün. Bu sayede yüksek binaların dışarıdan soğutma işlemleri daha etkin bir şekilde yapılabiliyor, risk azaltılıyor, gökdelen yangınları çok daha kısa sürede kontrol altına alınabiliyor. Kimyasal ve yanıcı madde yangınlarıyla trafo ve madencilik alanlarında yaşanan ve söndürülmesi son derece meşakkatli olan yangınlarda da köpüklü one-seven teknolojisi çok daha etkili. Katmerciler, yüksek binalara ve gökdelenlere sahip kentlerin belediyeleriyle kimyasal işlemler yapan büyük işletmeler için son derece yaşamsal bu teknolojiyle donatılan itfaiye araçlarını belediyelerin ve özel sektörün hizmetine sunuyor.