PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

2012 yılı başında 302 olan personel mevcudumuz, 31.12.2012 tarihi itibarıyla 354 kişiye ulaşmıştır.
31.12.2012 tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibarıyla 1.135.191 TL kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.