ÜRETİM VE KAPASİTE

1 Ocak -31 Aralık 2012 1 Ocak -31 Aralık 2011
KAPASİTE
ADET
ÜRETİM
ADET
K.K.O.% K.K.O.% KAPASİTE
ADET
ÜRETİM
ADET
K.K.O.% K.K.O.%
Çöp 188 350 186% 186 188 514 273% 273
İtfaiye 690 71 10% 10 690 118 17% 17
Damper 287 131 46% 46 287 48 17% 17
Kanal Açma ve Temizleme 35 15 16% 16 95 27 28% 28
Vidanjör 70 69 99% 99 70 39 56% 56
Tanker 274 134 49% 49 274 54 20% 20
Yol Süpürme 12 53 442% 442 12 24 200% 200
ToplumsalOlaylara Müdehale Aracı 25 10 40% 40 - 28 - -
Zırhlı Müdehale Ekipmanı - - - - - 24 - -
Kurtarma Aracı + Ekipmanı 27 31 115% 115 - 49 - -
Hooklift Aracı + Ekipmanı - - - - - 14 - -
Lowbed 3 16 533% - - - - -
Mobil Bakım 8 18 225% - - - - -
Platform 57 39 68% - - - - -
Diğer 87 69 79% 79 87 43 49% 49
Genel K.K.O.% - - - 55% - - - 58%

 

Şirketimizin 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde 1.006 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı % 55 olarak gerçekleşmiştir.