TEMETTÜ POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz’un 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuş olup 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarların bilgisine sunulmuştur.