YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

YATIRIMLAR

01.03.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurusunu yapmış olduğumuz yeni yatırım faaliyetimiz ile ilgili olarak 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde 802.179 TL harcama yapılmıştır.